Na czym polega kurs kwalifikacyjny kierowców zawodowych?

Kurs kwalifikacyjny kierowców zawodowych to szkolenie, którego celem jest przygotowanie kierowców zawodowych do wykonywania swojej pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kurs taki jest obowiązkowy dla osób, które chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej (kurs kwalifikacyjny wstępny) lub przedłużyć jego ważność (kurs kwalifikacyjny uzupełniający).

Co obejmuje kurs kwalifikacyjny kierowców zawodowych?

Kurs kwalifikacyjny składa się z części teoretycznej i praktycznej, a jego program obejmuje następujące tematy:

• Przepisy prawa dotyczące transportu drogowego, w tym międzynarodowego przewozu drogowego.

• Bezpieczeństwo drogowe, w tym zagrożenia wynikające z jazdy w trudnych warunkach atmosferycznych, zmęczenia kierowcy i stosowania substancji psychoaktywnych.

• Technika jazdy, w tym technika hamowania, wyprzedzania i manewrowania, a także ekonomiczna jazda samochodem ciężarowym.

• Obsługa samochodu ciężarowego, w tym układu hamulcowego, zawieszenia, systemów bezpieczeństwa oraz procedur bezpieczeństwa podczas załadunku i rozładunku.

• Ratownictwo drogowe, w tym udzielanie pierwszej pomocy i postępowanie w przypadku wypadku drogowego.

• Zasady działania w transporcie międzynarodowym, w tym przepisy celne, procedury wjazdowe i wyjazdowe oraz przepisy dotyczące wykorzystywania tachografów i cyfrowych kart kierowcy.

Kurs kwalifikacyjny trwa co najmniej 280 godzin (dla kursu wstępnego) lub co najmniej 35 godzin (dla kursu uzupełniającego) i kończy się egzaminem potwierdzającym zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności.

Kto może przeprowadzić kurs kwalifikacyjny kierowców zawodowych?

Kurs kwalifikacyjny kierowców zawodowych musi być przeprowadzony przez szkoleniowców, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia. Mogą to być np. instruktorzy nauki jazdy, osoby posiadające świadectwo kwalifikacji zawodowej w dziedzinie transportu drogowego, a także firmy szkoleniowe.

Czy kurs kwalifikacyjny kierowców zawodowych można zrealizować zdalnie ?

Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kursy te mogą być realizowane w formie e-learningu, czyli zdalnie za pomocą internetu.

Jednakże taka forma kursu wymaga uzyskania zgodnych z wymaganiami przepisów Ministra Infrastruktury, a także musi zapewnić interakcję między instruktorem a uczestnikiem szkolenia oraz przeprowadzenie egzaminów w siedzibie ośrodka szkolenia lub w innej wyznaczonej przez organizatora placówce.

Kursy kwalifikacyjne dla kierowców zawodowych mogą być oferowane online przez ośrodki szkolenia, które spełniają określone wymagania ustawowe i są wpisane do rejestru szkół i placówek oświatowych lub rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

Ośrodki szkolenia muszą spełniać wymagania, które gwarantują, że kursy kwalifikacyjne online są prowadzone zgodnie z przepisami, są wysokiej jakości i skuteczne. W szczególności ośrodki szkolenia muszą posiadać odpowiednią kadrę szkoleniową, dostęp do odpowiedniego sprzętu i narzędzi szkoleniowych oraz umożliwiać interakcję między instruktorem a uczestnikami szkolenia.

Osoba, która ma wziąć udział w szkoleniu online kwalifikacji zawodowej kierowców, powinna przede wszystkim upewnić się, że posiada odpowiedni sprzęt i oprogramowanie umożliwiające uczestnictwo w kursie.

Zwykle wymagane jest posiadanie komputera, laptopa, tabletu lub smartfona z dostępem do Internetu, a także programu do prowadzenia wideokonferencji i innych narzędzi komunikacyjnych, które mogą być wykorzystywane podczas kursu. Przed rozpoczęciem kursu warto zapoznać się z materiałami informacyjnymi, które udostępnia ośrodek szkolenia.

Mogą to być np. instrukcje obsługi platformy szkoleniowej, materiały edukacyjne, wskazówki dotyczące organizacji czasu i miejsca nauki.

Ważne jest również, aby uczestnik szkolenia przestrzegał harmonogramu zajęć i starał się wygospodarować odpowiedni czas na naukę oraz systematycznie uczestniczył w zajęciach, aby móc skutecznie przyswoić wiedzę.

Jak długo ważny jest certyfikat kwalifikacji zawodowej?

Należy pamiętać, że certyfikat kwalifikacji zawodowej jest ważny przez 5 lat. Po upływie tego czasu kierowca musi odbyć szkolenie uzupełniające, aby przedłużyć ważność certyfikatu.

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie będzie upubliczniony.