Jak realizujemy nasze szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych?

Nasze szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych to klucz do osiągnięcia efektywnego, bezpiecznego i zgodnego z prawem wykonywania przewozu drogowego za pomocą pojazdów ciężarowych. Bez względu na to, czy pracujesz na stanowisku kierowcy zawodowego w transporcie drogowym, czy wykonujesz nienormatywne przewozy drogowe, nasz kurs szkolenia okresowego pomoże Ci doskonale przygotować się do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych w formie kursu okresowego

Zajęcia prowadzone są w formie szkolenia zgodnie z zakresem tematów oraz liczbą godzin, standardowo 35 godzin w 5 dniach z możliwością skrócenia, gdy osoba szkolona posiada ważne zaświadczenie ADR.

lub

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych w formie cyklu zajęć

Zajęcia rozłożone w okresie 5 lat, obejmujące program szkolenia okresowego. Moduł szkolenia – jednostka tematyczna szkolenia zgodnie z zakresem tematów. W ramach szkolenia okresowego nie mogą powtarzać się moduły szkolenia okresowego.

Wymagania i zasady realizacji

Każde szkolenie okresowe dla kierowców obejmuje co najmniej jeden moduł:

 1. związany z bezpieczeństwem ruchu drogowego;
 2. zawierający zajęcia praktyczne w postaci ćwiczeń lub zajęć praktycznych w ruchu drogowym, lub zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.

Moduł, o którym mowa w pkt 2, uznaje się za zawierający zajęcia praktyczne, jeżeli co najmniej połowę̨ zajęć stanowią ćwiczenia lub zajęcia praktyczne w ruchu drogowym, lub zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych.

Ćwiczenia na placu manewrowym ośrodka szkolenia mogą być́ realizowane w grupie nie większej niż̇ 10 osób.

Zajęcia teoretyczne prowadzi się metodą:

 • ćwiczeń pod nadzorem trenera wykładowcy, przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia
 • w sali ośrodka szkolenia, lub wykładów prowadzonych w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu pod nadzorem ośrodka szkolenia zwanych dalej wykładami zdalnymi.

W przypadku wykładów zdalnych każde logowanie wymaga potwierdzenia kodem wysyłanym na telefon osoby szkolonej.

Proces szkolenia okresowego

Osoby, którzy chcą odbyć szkolenia okresowe kierowców zawodowych, powinni wcześniej zgłosić się z odpowiednim wyprzedzeniem do naszych ośrodków. Przed rozpoczęciem szkolenia wymagane są następujące dokumenty:

 • prawo jazdy odpowiedniej kategorii;
 • świadectwa kwalifikacji zawodowej;
 • dokument tożsamości.

Szkolenie okresowe kończy się jest przeprowadzanym egzaminem i wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Dlaczego warto zrealizować szkolenie okresowe kierowców w jednym z naszych ośrodków szkoleniowych?

Nasze ośrodeki szkolenia okresowego dla kierowców zawodowych oferują:

 • doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów z branży transportowej;
 • stale aktualizowany program szkolenia, uwzględniający zmieniające się przepisy i otoczenie rynkowe;
 • indywidualne podejście do każdego kierowcy, z uwzględnieniem jego dotychczasowego doświadczenia i potrzeb;
 • doskonałe warunki do nauki, w tym nowoczesne sale wykładowe oraz wyposażenie do ćwiczeń praktycznych.

Ukończenie szkolenia okresowego umożliwia kierowcom zawodowym na utrzymanie swojego statusu, zdobycie nowego prawa jazdy, zapewniają także większy komfort i bezpieczeństwo pracy na stanowisku kierowcy zawodowego, a także dbałość o warunki pracy i przede wszystkim o bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Pamiętaj, że aby zachować świadectwo kwalifikacji zawodowej i nie naruszyć przepisów prawnych, każdy kierowca zawodowy musi powtarzać regularnie swoje szkolenia okresowe i ukończyć szkolenie okresowe dla kierowców co pięć lat. W ten sposób zabezpieczysz swoje uprawnienia, jak również będziesz gotowy do wykonywania odpowiedzialnej i bezpiecznej pracy jako kierowca zawodowy w transporcie drogowym.

Jeśli jesteś kierowcą zawodowym, zainteresowanym odbyciem takiego szkolenia, nie zwlekaj – zgłoś się na zajęcia już dziś! Zachęcamy także do zapoznania się z naszą ofertą oraz wszelkimi informacjami na temat harmonogramu i cen szkoleń na naszej stronie internetowej. Chętnie odpowiemy też na wszelkie pytania dotyczące szkolenia okresowego dla kierowców zawodowych!

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie będzie upubliczniony.