Jak zabezpieczyć zdrowie i życie zawodowego kierowcy?

Wypadki drogowe stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia kierowców oraz innych uczestników ruchu drogowego. Polska niestety od wielu lat znajduje się w czołówce krajów europejskich pod względem liczby wypadków drogowych na milion mieszkańców. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2022, zarejestrowano ponad 30 tysięcy wypadków drogowych, w których zginęło ponad 3,2 tysiąca osób.

Na wypadki szczególnie narażeni są zawodowi kierowcy, którzy spędzają wiele godzin na drodze i są narażeni na większe ryzyko wypadku z powodu zmęczenia, napięcia nerwowego i stresu. Dlatego ważne jest, aby każdy kierowca, a w szczególności zawodowy, wiedział, jak zabezpieczyć swoje zdrowie i życie oraz jakie są najważniejsze zasady bezpieczeństwa na drodze.

Jakie czynniki wpływają na ryzyko wypadków drogowych z udziałem zawodowych kierowców?

Długi czas pracy i brak odpoczynku

Zawodowi kierowcy spędzają długie godziny na drodze, co prowadzi do zmęczenia, a w konsekwencji do większego ryzyka wypadków. Zbyt krótki czas na odpoczynek między długimi trasami również zwiększa ryzyko wypadków.

Stres i presja czasu

Często muszą dotrzeć na czas do celu swojej podróży. Presja czasu i stres, związany z dostarczaniem towarów lub przewożeniem pasażerów, może wpłynąć na podejmowanie ryzykownych decyzji na drodze.

Nieprawidłowe zachowanie kierowców innych pojazdów

Inni kierowcy na drodze mogą podejmować nieprawidłowe decyzje, np. nagłe zmiany pasa ruchu, przekroczenie prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa, co zwiększa ryzyko wypadków z udziałem kierowców zawodowych.

Warunki atmosferyczne

Opady deszczu, śniegu lub silny wiatr mogą wpłynąć na trudne warunki drogowe i zwiększyć ryzyko wypadków.

Niewłaściwe utrzymanie pojazdu

Niedostateczna konserwacja pojazdu i nieprawidłowa eksploatacja mogą prowadzić do awarii na drodze, co zwiększa ryzyko wypadków.

Brak odpowiedniego wyposażenia

Brak niezbędnego wyposażenia, takiego jak opony zimowe, łańcuchy na koła, odpowiednia ilość świateł ostrzegawczych, również zwiększa ryzyko wypadków.

Jakie zagrożenia czyhają na zawodowych kierowców i jak się przed nimi chronić?

Zawodowi kierowcy są narażeni na wiele zagrożeń związanych z pracą za kierownicą.

Oto kilka przykładów oraz sposobów na to, jak sobie z nimi radzić:

Zmęczenie i brak snu

Zawodowi kierowcy często muszą prowadzić przez wiele godzin z rzędu. Brak snu i ciągłe zmęczenie mogą prowadzić do poważnych problemów, takich jak utrata koncentracji, zmniejszenie reakcji i zwiększenie ryzyka wypadków drogowych. Aby zapobiec temu, kierowcy powinni dbać o regularny sen i unikać prowadzenia pojazdów, gdy są zmęczeni.

Niewłaściwa dieta 

Ze względu na brak czasu, kierowcy często jedzą niezdrowe jedzenie, takie jak fast foody. To może prowadzić do nadwagi, problemów z trawieniem i innych chorób. Kierowcy powinni starać się jeść zdrowo, przygotowując posiłki w domu i unikając jedzenia w barach szybkiej obsługi.

Brak aktywności fizycznej 

Praca za kierownicą może prowadzić do braku aktywności fizycznej, co może prowadzić do otyłości, chorób serca i innych chorób. Kierowcy powinni regularnie wykonywać ćwiczenia, takie jak jazda na rowerze, bieganie lub chociażby spacerowanie.

Niebezpieczne warunki drogowe 

Zawodowi kierowcy często prowadzą w niebezpiecznych warunkach, takich jak złe warunki atmosferyczne, słaba widoczność, zły stan techniczny dróg czy natężenie ruchu. Aby chronić się przed tymi zagrożeniami, kierowcy powinni stosować się do zasad bezpieczeństwa na drodze, takich jak jazda z prędkością dostosowaną do warunków drogowych, zachowanie odpowiedniego odstępu od innych pojazdów, używanie oświetlenia i zawsze stosowanie pasów bezpieczeństwa.

Stres 

Praca zawodowego kierowcy może być bardzo stresująca, ze względu na ciągłą presję czasu, harmonogramy i naciski ze strony pracodawcy. Stres może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych, takich jak nadciśnienie, choroby serca i depresja. Kierowcy powinni nauczyć się radzić sobie ze stresem, takimi jak medytacja, ćwiczenia relaksacyjne lub rozmowa z psychologiem.

Dlaczego zawodowy kierowca powinien się ubezpieczać?

Jeśli jesteś zawodowym kierowcą, powinieneś rozważyć zakup ubezpieczenia na życie, aby zabezpieczyć Twoich bliskich na wypadek jakby Ciebie zabrakło. 

Czynnikiem motywującym do podjęcia decyzji w temacie ubezpieczenia w głównej mierze jest rodzina. Polacy są społeczeństwem rodzinnym, ale wiedzą, że w dramatycznych sytuacjach losowych opieranie się tylko na wsparciu krewnych może nie zapewnić bezpieczeństwa finansowego ich bliskim Według badań 54 proc. osób, które mają ubezpieczenie na życie, kupiło je, ponieważ zależy im na zabezpieczeniu najbliższych w przypadku swojej choroby lub śmierci.

Decyzja i wybór ubezpieczenia na życie jest niezwykle istotną kwestią. Umowę zawieramy na wiele lat, a ubezpieczenie ma nam zapewnić ochronę w przypadku choroby, nieszczęśliwego wypadku bądź śmierci.

Ubezpieczenie na życie dla kierowców zawodowych powinno spełniać określonego kryteria potrzeb. Kierowcy zawodowi narażeni są na szczególne czynniki ryzyka. Praca trwa przez wiele godzin, co wpływa na zmęczenie. Długie godziny pracy i zmęczenie mogą zwiększać ryzyko wypadków drogowych. Ta sytuacja prowadzi do uznania przez ubezpieczycieli kierowców zawodowych za zawody podwyższonego ryzyka.

Co mówią statystyki dotyczące ubezpieczeń zawodowych kierowców ?

Statystyki ubezpieczeń według opracowań Deloitte wygląda to następująco: 

Według danych z 2021 roku tylko 3 500 kierowców rocznie ubezpieczyło się na życie, 12% zawodowych kierowców jest ubezpieczonych na życie a tylko 8% Polskich kierowców ma wykupioną polisę na wypadek poważnego zachorowania. 58% ubezpieczanych kierowców zawodowych obawia się ciężkiej choroby lub śmierci najbliższych.

Dlaczego zawodowi kierowcy nie ubezpieczają się? 

Wielu wskazuje na zbyt wysokie ceny polis, ale często pojawia się także odpowiedź: nie czuję takiej potrzeby. Jak to, nie chcemy zabezpieczyć siebie i swojej rodziny na wypadek trudnych sytuacji losowych?

Jaki zakres ubezpieczenia powinien wybrać zawodowy kierowca ?

Zawodowi kierowcy w Polsce powinni wykupić ubezpieczenie OC związane z ich pracą jako kierowców. Ubezpieczenie to chroni kierowcę przed roszczeniami osób trzecich, które mogą wyniknąć z wypadku, w którym kierowca będzie uczestniczył.

W zależności od indywidualnych potrzeb i sytuacji, kierowca może wybrać różne zakresy ubezpieczenia OC, na przykład zwiększoną sumę ubezpieczenia lub dodatkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W przypadku przewozów towarów lub przewozów osób, przedsiębiorstwa transportowe, dla których pracuje kierowca, mogą także wymagać od niego posiadania specjalnego ubezpieczenia.

Kierowcy powinni również pamiętać o wykupieniu ubezpieczenia AC (autocasco), które chroni ich pojazdy przed szkodami wynikającymi z kradzieży, pożaru, zalania, wandalizmu itp. Jednakże, ubezpieczenie AC jest dobrowolne i nie jest wymagane przez polskie przepisy prawa. 

Ubezpieczenie życia i zdrowia kierowcy powinno chronić go w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem lub chorobą, a także zapewnić wsparcie finansowe dla jego rodziny w przypadku jego śmierci. 

Elementy na jakie warto zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia.

Ochrona w przypadku niezdolności do pracy

W przypadku choroby lub wypadku, które uniemożliwiają kierowcy wykonywanie pracy, ubezpieczenie zapewnia zwykle wypłatę świadczenia w formie renty lub jednorazowego odszkodowania. Wysokość świadczenia zależy od wykupionej polisy, a także od stopnia niezdolności do pracy. 

Świadczenia dla rodziny w przypadku śmierci kierowcy

W przypadku śmierci kierowcy, ubezpieczenie może zapewnić wsparcie finansowe dla jego rodziny w postaci jednorazowego odszkodowania lub renty. Wysokość świadczenia zależy od wykupionej polisy i może być uzależniona od stopnia zależności od dochodu kierowcy. 

Koszty leczenia i rehabilitacji

Ubezpieczenie może również pokryć koszty leczenia i rehabilitacji kierowcy w przypadku choroby lub wypadku.

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków:
Polisa może zawierać ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, które chroni kierowcę w przypadku uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem podczas pracy. Wszystkie te elementy ubezpieczenia powinny być odpowiednio dostosowane do specyfiki pracy kierowcy zawodowego, aby zapewnić mu maksymalną ochronę i wsparcie finansowe w przypadku niespodziewanych zdarzeń. 

Oto kilka sposobów, jak zabezpieczyć zdrowie i życie zawodowego kierowcy.

Ubezpieczenie

Kierowca powinien wykupić odpowiednie ubezpieczenie, które zapewni ochronę w przypadku choroby lub wypadku. Polisa powinna uwzględniać m.in. koszty leczenia i rehabilitacji, świadczenia dla rodziny w przypadku śmierci kierowcy, ochronę w przypadku niezdolności do pracy oraz ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. 

Profilaktyka zdrowotna

Kierowca powinien dbać o swoje zdrowie poprzez regularne badania i kontrole, prawidłowe odżywianie oraz aktywność fizyczną. Ważne jest także unikanie używek, takich jak alkohol i papierosy, które mogą wpłynąć negatywnie na zdrowie kierowcy. 

Dostosowanie warunków pracy

Pracodawca powinien zapewnić kierowcy odpowiednie warunki pracy, takie jak komfortowe i bezpieczne pojazdy, systematyczne przeglądy techniczne, a także odpowiednie narzędzia i wyposażenie.

Dobre przygotowanie zawodowe

Kierowca powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, a także regularnie podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez szkolenia. Ważne jest także przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa podczas jazdy. 

Odpowiednia organizacja pracy 

Kierowca powinien mieć dostatecznie długie przerwy między długimi trasami oraz wystarczającą ilość snu i wypoczynku, co zapobiega zmęczeniu i poprawia koncentrację podczas jazdy. Zabezpieczenie zdrowia i życia zawodowego kierowcy wymaga zintegrowanego podejścia, w którym uwzględnione są różne aspekty jego pracy, zdrowia i finansów. 

Działania te powinny być podejmowane zarówno przez kierowców, pracodawców, jak i państwo, które powinno dbać o bezpieczeństwo na drogach oraz regulować warunki pracy zawodowych kierowców.

Pamiętaj, dbając o swoje zdrowie, dbasz o bezpieczeństwo innych na drodze.

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie będzie upubliczniony.