Polskie przepisy prawa dotyczące przewozu żywych zwierząt są bardzo surowe. Na przewoźników rozmaite obostrzenia nakłada także Unia Europejska. Najważniejszą zasadą przewozu jest maksymalna ochrona zwierząt. Nikt nie może przewozić zwierząt lub zlecać takiego transportu, jeśli tego rodzaju przewóz spowodowałby okaleczenie, cierpienie lub przyczyniał się do ich krzywdy.

Zajmowanie się przewozem zwierząt to odpowiedzialna praca, która wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Aby zostać kierowcą zajmującym się transportem zwierząt, należy spełnić określone wymagania oraz przejść przez odpowiednie szkolenia i badania.

Czym jest licencja na transport zwierząt?

Licencja konwojenta zwierząt jest podstawowym dokumentem, który wymagany jest przez służby weterynaryjne oraz Inspekcję Transportu Drogowego.

Licencja dla kierowców i osób obsługujących transport zwierząt upoważnia do wykonywania czynności związanych z przewozem zwierząt.

Dokument ten wydawany jest przez Powiatowy Urząd Weterynarii i honorowany jest na terenie Polski oraz na obszarze wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Wymagania dotyczące zdolności kierowcy

Przede wszystkim, osoba ubiegająca się o pracę kierowcy zajmującego się transportem zwierząt musi spełniać wymagania dotyczące zdolności fizycznych i psychicznych. Dlatego też, przed rozpoczęciem pracy, kierowca musi przejść badania lekarskie, które potwierdzą, że jest w stanie bezpiecznie prowadzić pojazd oraz transportować zwierzęta.

Wymagania prawne

Kierowca transportujący zwierzęta musi również posiadać odpowiednie uprawnienia i dokumenty, które pozwalają na przewóz zwierząt. Zwykle wymagane są specjalne kursy i szkolenia, a także prawo jazdy kategorii C lub C+E, które umożliwiają prowadzenie ciężarówek lub zestawów pojazdów.

Szkolenia dla kierowców przewożących zwierzęta

Szkolenia dla kierowców zajmujących się transportem zwierząt obejmują zagadnienia związane z bezpieczeństwem zwierząt podczas transportu, regulacjami prawno-administracyjnymi i wymaganiami w zakresie higieny oraz postępowaniem w przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych sytuacji. Istotne jest również, aby kierowcy mieli wiedzę z zakresu zachowania się w przypadku choroby lub obrażeń zwierząt podczas transportu.

Znajomość przepisów i zasad postępowania przy przewozie żywych zwierząt jest bowiem obowiązkiem każdego przewoźnika biorącego udział w transporcie. Program szkolenia obejmuje wiele aspektów, m.in. regulacje prawne dotyczące ochrony zwierząt w trakcie transportu, zasady ich bezpiecznego załadunku i rozładunku czy wymagania techniczne, jakie musi spełniać pojazd, którym zwierzęta mają być przewożone. Kurs kończy się egzaminem, a dyplom z jego ukończenia stanowi podstawę do otrzymania licencji na przewóz zwierząt. Jest to jeden z dokumentów, który przewoźnik ma obowiązek okazać podczas kontroli przez służby weterynaryjne oraz Inspekcję Transportu Drogowego. Licencja na przewóz zwierząt uprawnia do organizacji przewozów krajowych jak i przewozów na terenie krajów Unii Europejskiej.

Jak przebiega szkolenie na konwojenta żywych zwierząt?

Dla osób, które obawiają się, że nie znajdą czasu na uczestnictwo w kursie, mamy dobrą wiadomość: trwa on zaledwie jeden dzień. Od razu po szkoleniu odbywa się egzamin w formie testu pisemnego, który ma sprawdzić wiedzę nabytą podczas spotkania. Po jego zdaniu i otrzymaniu pozytywnego wyniku, kursant może pochwalić się licencją konwojenta zwierząt. Uzyskuje wówczas prawo do przewozu zwierząt hodowlanych (krów, kur, indyków, świń, owiec), ale również koni, ryb i psów. Godziny kursu są tak przemyślane, aby wszelkie formalności związane ze zdobyciem licencji były ograniczone do minimum, a uczestnik zdobył niezbędną wiedzę w maksymalnie krótkim czasie. Plusem szkolenia jest również jego niewysoka cena. 

Podsumowanie

Praca kierowcy zajmującego się transportem zwierząt wymaga posiadania odpowiednich uprawnień, dokumentów i zdolności fizycznych i psychicznych. Konieczne są również specjalistyczne szkolenia, które pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z transportem zwierząt oraz przestrzeganie wymagań i norm związanych z tym obszarem działalności. Wszystko to ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa zwierząt oraz jakości transportu.

Zapraszamy do kontaktu w celu poznania szczegółów i terminów szkolenia i licencji na przewóz zwierząt. 

Wyślij wiadomość