Stosownie izocyjanianów wymaga odpowiedniej wiedzy.

Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed użyciem przemysłowym lub profesjonalnym” każdego z izocyjanianów.

Szkolenia pracowników stosujących  izocyjaniany, powinny być zapewnione przez pracodawcę lub osobę samozatrudnioną i muszą być przeprowadzone przez osoby z odpowiednio uprawnieniami zawodowymi.

Oferowane przez nas szkolenia prowadzone są przez wykładowców uznanych przez ISOPA, specjalistę ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) z uprawnieniami uzyskanymi w ramach odpowiedniego szkolenia zawodowego. Pracodawca lub osoba samozatrudniona mają obowiązek dokumentowania zaliczenia szkolenia, które powinno być powtarzane przynajmniej co pięć lat.

Szkolenie odbywa się z uwzględnieniem problematyki:

  • Produkcji
  • Transportu
  • Magazynowania
  • Postępowania awaryjnego