Szkolenie w zakresie Kodeksu CTU stanowi wprowadzenie do Kodeksu postępowania IMO/ILO/UNECE (Kodeks CTU) dotyczącego pakowania jednostek transportowych cargo.  Zawiera przegląd przepisów oraz prezentuje zmian Kodeksu.  Tematyka obejmuje również przegląd przepisów dotyczących zweryfikowanej masy brutto (VGM) konwencji SOLAS.

Szkolenie jest przeznaczony dla osób, które chcą dowiedzieć się więcej o Kodeksie CTU i o tym, jak mogą go używać w swojej codziennej roli.

UWAGA:

Każdy, kto ładuje lub rozładowuje jednostki transportowe cargo (CTU), musi zostać przeszkolony zgodnie z 1.3.1.2 IMDG zgodnie z Kodeksem CTU. Seminarium jest więc skierowane do wszystkich osób, które zajmują się kontenerami. Obowiązek ten dotyczy następujących osób:

 • Personel spedycyjny,
 • osoby nadzorujące towary niebezpieczne,
 • pracownicy firm spedycyjnych,
 • firmy zajmujące się pakowaniem kontenerów i personel załadunkowy w wielu różnych dziedzinach;
 • osoby dokonujące załadunku kontenerów lub biorącym udział w procesie załadunku.

Osoba, która pakuje i zabezpiecza ładunek do/na jednostkę transportową (CTU) jest często ostatnią osobą, która zagląda do wnętrza jednostki, dopóki nie zostanie ona otwarta w miejscu docelowym.

Program szkolenia:

 • Regulacje Kodeksu CTU zawiera szczegółowe informacje na temat kluczowych autorów Kodeksu CTU, omawia wytyczne dotyczące pakowania i przyczynom opracowania nowego Kodeksu CTU.
 • Sytuacja prawna i zgodność z normami międzynarodowymi i UE
 • Układ przepisów i regulacje. Przegląd struktury Kodeksu CTU
 • Dobór i stosownie jednostek ładunkowych i CTU
 • Prezentacje stosownych metod mocowania i unieruchamiania
 • Dokumentacja niezbędna dla poprawnego wysyłania CTU.

Celem Kodeksu CTU jest dostarczenie osobom odpowiedzialnym za pakowanie i załadunek jednostek transportowych (tzw. CTU – czyli np. kontenerów ładunkowych lub nadwozi wymiennych) wskazówek i zasad postępowania jednostek transportowych cargo z Kodeksem CTU dla bezpiecznego pakowania. Podano zarówno środki teoretyczne, jak i praktyczne wskazówki. Ponadto Kodeks CTU otrzymuje również porady dla wszystkich pozostałych uczestników łańcucha dostaw – w szczególności także dla osób rozpakowujących jednostkę transportową. Problemy wynikają w szczególności z niewłaściwie zapakowanego, a co za tym idzie również niezabezpieczonego ładunku, błędnych informacji o masie brutto i zawartości towaru, a także niedostatecznej kontroli wilgotności – z powodu braku informacji na dokumencie przewozowym. Ukończenie odpowiedniego szkolenia jest nie tylko dobra praktyką ale i wymaganiem prawnym.