Szkolenie przeznaczone dla osób wykonujących czynności związane z transportem morskim drobnicowym (IMDG).

Aby zrozumieć cel kodu IMDG i wiedzieć, jak przestrzegać przepisów dotyczących klasyfikacji, pakowania, obsługi, przewozu, sztauowania i segregacji różnych klas towarów niebezpiecznych przepisy wymagają ukończenia okresowego szkolenia.

Szkolenie ma na celu przedstawienie ogólnych informacji oraz pozyskanie ogólnej świadomości i zapoznanie się z Kodeksem IMDG, wydanie 2022 – zawierającym poprawkę 41-22, która wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r.

Szkolenie spełnia ogólne wymagania dotyczące szkolenia zapoznawczego wymienione w Kodeksie IMDG (rozdział 1.3), a także CFR 49 (Transport) i STCW sekcje A-II/1 i A-II/2. Przeznaczony jest do szkolenia wszystkich osób zajmujących się transportem towarów niebezpiecznych drogą morską, w szczególności marynarzy i personelu lądowego.

Kodeks IMDG jest kluczowym instrumentem regulującym transport towarów niebezpiecznych drogą morską, a ten kurs ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób należy go używać oraz jaki jest praktyczny cel, jaki ma on osiągnąć.

Zawiera zarówno praktyczną, jak i teoretyczną pracę z przepisami dotyczącymi transportu i obchodzenia się z towarami niebezpiecznymi oraz analizuje wdrażanie przepisów do ustawodawstwa krajowego.

W zależności od lokalizacji kursu uczestnicy mogą również otrzymać dodatkowe informacje umożliwiające im pracę z lokalnymi przepisami dotyczącymi transportu drogowego i kolejowego (ADR/RID).

Kurs koncentruje się na następujących tematach:

  • Przegląd odpowiednich przepisów lokalnych, krajowych i międzynarodowych
  • Konwencja SOLAS, MARPOL, ISPS, CSC
  • Wszystkie sekcje Kodeksu IMDG (wydanie 2022)
  • Klasy, działy i grupy pakowania
  • Obowiązki prawne Spedytorów (w tym ADR w UE)
  • CTU (jednostki transportowe ładunków), znakowanie, etykietowanie i tabliczki
  • Sztauowanie i segregacja
  • Postanowienia dotyczące bezpieczeństwa.