Kurs ADR specjalistyczny dla klasy 7 przeznaczony jest dla osób, chcących poszerzyć swoje uprawnienia o możliwość przewozu materiałów promieniotwórczych.

Do specjalistycznego szkolenia ADR klasy 7 mogą przystąpić wyłącznie osoby, które mają już ukończone szkolenie podstawowe ADR dla wszystkich klas.

Kurs ADR specjalistyczny dla klasy 7 ma za zadanie przygotować kierowców do obowiązków związanych z przewozem drogowym materiałów radioaktywnych. Celem kursu jest omówienie istniejących zagrożeń wynikających z przewożenia towarów radioaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków przy pracy, a także przedstawienie sposobów ich zapobiegania.

Zakres tematyczny specjalistycznego kursu ADR klasy 7

  • omówienie zasad związanych ze wspólnym pakowaniem, manipulowaniem, ładowaniem i układaniem różnych materiałów radioaktywnych,
  • prezentacje informacji dotyczących środków bezpieczeństwa i metod postępowania w razie wypadku z materiałami promieniotwórczymi,
  • przedstawienie informacji na temat specyficznych zagrożeń wynikających z promieniowania jonizującego.

Czas trwania kursu specjalistycznego ADR dla klasy 7 w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych wynosi co najmniej 8 godzin lekcyjnych.