Transport materiałów grożących wybuchem jest zakazany bez posiadania koniecznych uprawnień ADR. Ukończenie kursu ADR w zakresie materiałów klasy 1 umożliwia legalne przewożenie takich ładunków. Wymagane kwalifikacje możesz uzyskać, zapisując się na specjalistyczne szkolenie ADR.

Warunkiem wymaganym przed przystąpieniem do kursu specjalistycznego ADR dla klasy 1 jest posiadanie wcześniej ukończonego szkolenia podstawowego ADR dla wszystkich klas.

Kurs ADR specjalistyczny dla klasy 1 ma za zadanie przygotować kierowców do obowiązków związanych z przewozem drogowym materiałów wybuchowych. Jednym z celów jest również omówienie istniejących zagrożeń oraz przekazanie wiedzy pozwalającej na podjęcie czynności zapobiegawczych oraz niezbędnych działań po zaistniałym wypadku.

Zakres tematyczny specjalistycznego kursu ADR dla klasy 1

  • przedstawienie zagrożeń wynikających z przewożenia materiałów wybuchowych, w tym pirotechnicznych,
  • omówienie szczególnych wymagania, z naciskiem na zakazy związane z pakowaniem i wspólnym transportem różnorodnych materiałów klasy 1.

Czas trwania kursu specjalistycznego ADR dla klasy 1 w zakresie przewozu materiałów wybuchowych to co najmniej 8 godzin lekcyjnych.