Wszyscy kierowcy, którzy chcą wykonywać przewóz materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne, muszą przejść specjalistyczne szkolenie zgodnie z przepisami ADR. Kurs ADR zakończony jest egzaminem państwowym. W przypadku przewozu w cysternach wymagane jest ukończenie szkolenia specjalistycznego.

 • Do szkolenia można przystąpić po szkoleniu podstawowym ADR   Szkolenie  dotyczy  przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze, co najmniej 13 godzin lekcyjnych;

Zajęcia są realizowane w formie wykładów stacjonarnych oraz ćwiczeń.
Zajęcia prowadzone są przez fachową kadrę Wykładowców, Trenerów. W ramach szkolenia udostępniane są wszystkie materiały edukacyjne.

Program kursu

 • System regulacji prawnych
 • Przegląd struktury znowelizowanej Umowy ADR
 • Obowiązki uczestników przewozu
 • Doradca ds. bezpieczeństwa (DGSA)
 • Podstawy klasyfikacji oraz wykaz towarów niebezpiecznych
 • Zasady pakowania i oznakowania
 • Dokumentacja stosowana w transporcie
 • Wyłączenia w stosowaniu przepisów
 • Wymogi dot. magazynowania
 • Kodeks IMDG – różnice w stosunku do ADR
 • Zmiany w ADR 2009-2011
 • Ochrona ładunków i środków transportu (film)
 • Warsztaty (testy i ćwiczenia).