Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych jest programem
szkoleniowym, którego celem jest uaktualnienie i uzupełnienie wiedzy
i umiejętności kierowców dotyczących prawa, bezpieczeństwa, zdrowego
stylu jazdy i ekonomicznej jazdy. Ma na celu zapewnienie, że
kierowcy zawodowi są stale aktualni i gotowi do bezpiecznej i
skutecznej jazdy na drogach, spełniając wszystkie wymagania prawne i
bezpieczeństwa. Szkolenie okresowe jest wymagane przez przepisy
prawne dla kierowców zawodowych, aby utrzymać ich licencję i
uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Szkolenie obejmuje:

 1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem
  przepisów bezpieczeństwa;
 2. Stosowanie przepisów
 3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu
  drogowego i środowiska w tym:

  • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
  • Czynnik ludzki w przewozie drogowym
  • Wizerunek firmy – obsługa klientów
  • Pierwsza pomoc
  • Ergonomia dla kierowców
  • Bezpieczna jazda samochodem ciężarowym
  • Krajowy przewóz drogowy
  • Międzynarodowy przewóz drogowy
  • Mocowanie ładunku
  • Przewóz drogowy zwierząt
  • Przewóz drogowy realizowany przez firmy przeprowadzkowe
  • Przewóz drogowy realizowany pojazdami wyposażonymi w żurawie
   samochodowe
  • Przewóz drogowy artykułów szybkopsujących się
  • Przewóz drogowy substancji płynnych pojazdem z cysterną
  • Przewóz drogowy drewna
  • Przewóz drogowy towarów budowlanych – w tym zasady zachowania
   się na placu budowy
  • Przewóz drogowy odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
  • Ograniczenia w przewozie drogowym towarów
  • Nienormatywne przewozy drogowe

Celem szkolenia okresowego kierowców zawodowych jest uaktualnienie i
uzupełnienie wiedzy i umiejętności kierowców dotyczących prawa,
bezpieczeństwa, zdrowego stylu jazdy i ekonomicznej jazdy. Ma ono na
celu zapewnienie, że kierowcy zawodowi są stale aktualni i gotowi do
bezpiecznej i skutecznej jazdy na drogach, spełniając wszystkie
wymagania prawne i bezpieczeństwa. Szkolenie okresowe jest wymagane
przez przepisy prawne dla kierowców zawodowych, aby utrzymać ich
licencję i uprawnienia do prowadzenia pojazdów.