Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej jest skierowany do
kierowców, którzy chcą podjąć pracę jako kierowcy samochodów
ciężarowych lub autobusów. Wcześniejszy kurs przewozu rzeczy lub
osób został zastąpiony przez dyrektywę unijną, która nakłada
obowiązek ukończenia kwalifikacji wstępnej przez kierowców po 10
września 2008 dla kat. D (autobusów) i po 10 września 2009r dla kat.
C (samochodów ciężarowych). Dlatego jest on często nazywany np.
kursem kwalifikacji wstępnej do przewozu rzeczy lub osób. Celem jest
ułatwienie dostępu do pracy w krajach UE, ponieważ wszyscy kierowcy
będą mieć takie same uprawnienia. Kurs kwalifikacji wstępnej
przyspieszonej został wprowadzony z powodu zmian, które weszły w
życie 1 kwietnia 2010r, ponieważ okazało się, że pierwotny kurs
kwalifikacji wstępnej był zbyt długi i trudny dla wielu osób.

Program szkolenia kwalifikacji wstępnej przyspieszonej zazwyczaj
obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty zawodu kierowcy samochodu
ciężarowego lub autobusu. Może to obejmować m.in.:

  • Zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • Prawne i regulacyjne aspekty pracy kierowcy
  • Technikę jazdy i użytkowania pojazdu
  • Etykę i profesjonalizm w zawodzie kierowcy
  • Zasady pierwszej pomocy i bezpieczeństwa
  • Zagadnienia dotyczące zdrowia i kondycji fizycznej.

Cel szkolenia kwalifikacji wstępnej przyspieszonej jest
przygotowanie kandydatów do uzyskania licencji kierowcy oraz
zapewnienie im niezbędnej wiedzy i umiejętności do bezpiecznej i
zgodnej z prawem pracy w zawodz ie.