Kurs szkolenia kierowców kwalifikacja wstępna (Initial Qualification
Training, IQT) jest obowiązkowym szkoleniem dla kierowców, którzy
chcą pracować jako kierowcy samochodów ciężarowych lub autobusów.
Celem tego kursu jest zapewnienie kierowcom niezbędnej wiedzy i
umiejętności do bezpiecznej i zgodnej z prawem pracy w zawodzie.
Kurs IQT obejmuje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty
pracy kierowcy, takie jak:

  • Zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • Prawne i regulacyjne aspekty pracy kierowcy
  • Technikę jazdy i użytkowania pojazdu
  • Etykę i profesjonalizm w zawodzie kierowcy
  • Zasady pierwszej pomocy i bezpieczeństwa
  • Zagadnienia dotyczące zdrowia i kondycji fizycznej.

Po ukończeniu kursu kwalifikacji wstępnej kierowcy są w stanie
uzyskać licencję kierowcy i rozpocząć pracę w zawodzie. Kurs ten
jest ważny dla kierowców zarówno z krajów UE, jak i poza UE,
ponieważ zapewnia jednolite standardy kwalifikacji i uprawnień dla
wszystkich kierowców w Unii Europejskiej.