Wszystkie osoby zajmujące się przewozami towarów niebezpiecznych. Obowiązkowe szkolenie dla osób uczestniczących w: produkcji, magazynowaniu, załadunku, rozładunku i organizacji przewozów materiałów niebezpiecznych.

Szkolenie obejmuje:

  • Część ogólną
  • Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa
  • Szkolenie stanowiskowe dla poszczególnych czynności
  • Szkolenie w zakresie ochrony

Przepisy wymagają (1.3.1 ADR/RID) by „osoby, których obowiązki dotyczą przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, powinny zostać przeszkolone w zakresie wymagań związanych z takim przewozem, stosownie do zakresu ich odpowiedzialności i obowiązków […] Niniejsze wymaganie dotycz osób takich jak: pracownicy zatrudnieni przez przewoźnika lub nadawcę, pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracownicy firm spedycyjnych lub wysyłkowych” oraz kierowcy dokonujący przewozu towarów niebezpiecznych w oparciu o jedno z wyłączeń ADR.

Podobną regulację znajdziemy w artykule 14 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

Szkolenie powinno być okresowo uzupełniane w celu uwzględniania zmian w przepisach dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych.

Program szkolenia jest dostosowany do wykonywanych czynności w operacjach transportu drogowego.