Szkolenie „Kwalifikacja wstępna uzupełniająca”
(Supplementary Initial Qualification Training, SIQT) jest
opcjonalnym szkoleniem dla kierowców zawodowych, którzy już
ukończyli kurs kwalifikacji wstępnej (IQT) i chcą uzyskać dodatkowe
uprawnienia lub uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności. Program
szkolenia SIQT może różnić się w zależności od dostawcy szkolenia,
ale może on obejmować takie zagadnienia jak:

  • Specjalistyczne aspekty pracy kierowcy, takie jak przewóz ładunków
    niebezpiecznych lub transport produktów spożywczych
  • Zagadnienia dotyczące zarządzania czasem i planowania tras
  • Dodatkowe wymagania prawne i regulacyjne
  • Uzupełniające informacje dotyczące bezpieczeństwa i etyki w
    zawodzie kierowcy.

Celem szkolenia SIQT jest uzupełnienie i udoskonalenie wiedzy i
umiejętności kierowcy, co pozwala im na bardziej efektywną i
bezpieczną pracę w zawodzie.