Ośrodek Kształcenia Zawodowego
43-190 Mikołów, ul. Rybnicka 43
tel.: 698 416 081
mail: biuro@szkolenie-kierowcy.pl
Chcesz przystąpić do kursu PRAWA JAZDY? Zapraszamy!
Lista szkoleń
Przepisy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych - transport drogowy ADR 2019
2020-03-11
Szczecin - Radisson Blu Szczecin
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), które weszły w  życie w dniu 1 stycznia 2019 r oraz obowiązującymi (aktualizowanymi w 2018 roku) przepisami krajowymi.

 

Program szkolenia: 

 

1. Przepisy międzynarodowe - Aktualny stan międzynarodowych i krajowych przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych,

 

przepisy modelowe ONZ

przepisy unijne

umowa ADR

ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych i rozporządzenia wykonawcze;

ustawa o transporcie 

 

2. Główne zmiany w 2019 - informacje syntetyczne

 

przepisy przejściowe

z czego rezygnujemy?

umowy multilateralne

 

3. Klasyfikacja

 

zasady klasyfikacji

ADR a GHS - czyli system obowiązujący w Europie

towary wyłączone

 

4. Nowe wymagania transportowe

 

nowe definicje

zmiany w zakresie zwolnień

obowiązki w zakresie wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa (DGSA)

klasyfikacja towarów niebezpiecznych;

wykaz towarów niebezpiecznych i zmiany przepisów szczególnych (nowe towary)

stosowanie i dobór opakowań, cysterny i pojazdów; 

zmiany w zakresie oznaczeń i znaków;

zmiany w zakresie dokumentacji

 

5. Praktyka przewozowa

 

dokumentacja

wyposażenie

stosowanie przepisów

mocowanie ładunków

 

6. Powiązanie transportu lądowego z innymi rodzajami transportu

 

nowe uregulowania

specyfika przewozu w kontenerach

najważniejsze różnice i wymagania

 

7. Informacja o kierunkach zmian w prawie (ADR 2021, IMDG 2020, IATA 2019)

 

8. Dyskusja, pytania i odpowiedzi

 

 

Data: 11.03.2020

Miejsce: Szczecin
Cena: 1150 zł netto/osobę

Zgłoszenia:

Ogierman Ewa 

tel: 600 952 692 

mail: tsl@szkolenie.edu.pl


webdesign, sklepy internetowe, strony www